Ondskab – Sophia Evensen

ondskab

Et vist element af familiær dysfunktionalitet kender mange, men Sophia Evensens selvbiografi med underoverskriften “Ruth stjal mit liv” når et højere eller rettere lavere plan end de fleste. Ruth, Sophias mor, er Ruth Evensen, stifter og primus motor for den kristne frikirke Faderhuset.

Sophia skriver i bogens begyndelse, at hun er objektiv og retfærdig i sin genfortælling af begivenhederne i sit liv og i særdeleshed i sit portræt af moderen Ruth, og slutter af med at skrive, at hun for længst har tilgivet Ruth, men bogen fremstår som ensidig, stærkt subjektivt og det, der undrer mig mest, som et uredigeret første udkast.

Jeg måtte lige ind og se, hvad forlaget Bogkompagniet var for en størrelse. Men det er et professionelt forlag, ikke et forfatteren selv har etableret med henblik på at få udgivet sin bog. Derfor undrer det mig, at denne biografi er blevet udgivet i den nuværende form. Der er dårligt sprog, utallige stave- og forståelsesfejl og gentagelser i det uendelige; dertil kommer, at “Ondskab” nok er det klareste eksempel på baggrunden for grundsætningen “show, don’t tell”, jeg længe har læst.

Et er derimod sikkert, Sophia har gennem sin opvækst været fanget i et spind, som hun ikke selv kunne finde ud af. Spindet består, som jeg ser det, at flere facetter, der til sammen får betegnelsen “RUTH” i “Ondskab“. Sophia’s vej ind og ud af spindet er en interessant historie. På et tidspunkt skifter bogen derimod karakter fra selvbiografi til selvhjælpsbog vedrørende de, der er influeret af, hvad Sophia kalder Jezebel-ånd.

Jeg fristes til at kalde “Ondskab” en ommer – og der gjorde jeg det. Der ligger en interessant historie bag Sophia Evensen’s levned, men den nærværende bog har mere karakter af et første udkast.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.