Da Danmark blev til – Olaf Olsen

“Da Danmark blev til” gengivet 6 radioforedrag, som Olaf Olsen holdte i slutningen af sidste århundrede efter at have fået en formidlingspris. Olaf Olsen er historiker og arkæolog; han har været professor i middelalderarkæolog og rigsantikvar på Nationalmuseet.

Radioforedragene har følgende overskrifter:

1. Arkæologi og historie

2. Hvornår blev Danmark ét rige? – og hvorfor?

3. De ældste danske byer

4. Da kristendommen kom til Danmark

5. “… og gjorde danerne kristne”

6. De gådefulde vikingeborge

Bogen blev udgivet i 1999, og den nye forskning, som Olaf Olsen refererer til, er næppe længere ny. Der kan vel sagtens være kommet nyere forskning til endnu, men Olaf Olsen har en interessant betragtning. Historisk forskning i middelalderens skriftlige kilder er gjort på kryds og tværs, og det er uhyggeligt svært for nutidens historikere at byde ind udover nye synsvinkler på gamle kilder. Derimod er der hele tiden nyt indenfor arkæologien, eftersom videnskabelige dateringsmetoder udvikles.

På trods af bogens udgivelsestidspunkt, er “Da Danmark blev til” en interessant lille sag. Det er tydeligt, at Olaf Olsen er en blændende formidler, der formår at holde den røde tråd og samtidig bide mærke i finurlige sidehistorier og detaljer. Det samt Olsens sproglige perler gør bogen absolut læseværdig.

“Da Danmark blev til” handler om en spændende tid, hvor der skete nogle fundamentale ændringer i Danmark. Olaf Olsen tager læseren med på vippen mellem vikingetiden og den tidlige middelalder, hvor Danmark samles til ét rige med én konge, de ældste byer og handelssteder grundlægges og kristendommen langsomt vinder indpas.

“Da Danmark blev til” giver lyst til at vide mere og lægge vejen forbi én af vikingeborgene, Danevirke, eller Jelling. Jeg vil anbefale den til de læsere, der er historisk interesseret, uanset om de har forudgående viden om tiden, hvor Danmark blev til.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.